en bildemontering i Norrtälje

Med över 45 års erfarenhet kan du vara säker på att du får professionell hjälp.

Om oss 

Malsta Bildemontering startades 1973 av Anders Albertsson och Jan Erik Widlund, vilka fortfarande äger och driver företaget. Idag sysselsätter vi tre personer på bildemonteringen som omfattar drygt 10.000 m2 varav en stor del är självplock med cirka 250 bilar. Vi skrotar och demonterar cirka 800 bilar per år på vår bilskrot. Sedan 1976 är vi medlemmar i SBR och är godkända enligt lagen om producentansvar. Vi är SBR-certifierade sedan 2002 och har försäljning av nya bildelar. Vår självplocksavdelning med stort utbud av bildelar innehåller 200-300 bilar. I vårt datoriserade lager ligger cirka 30000 kontrollerade och kvalitetstestade bildelar. Den 16:e juli 2008, drabbades vi av en stor brand i våra två nyaste lokaler. En stor del av våra lagerförda reservdelar förstördes. Nu har vi en ny lagerhall och en ny modern verkstad/tömmningshall. Skrotbilshantering och försäljning fortsätter som vanligt dessvärre är antalet delar något mindre i antal än före branden.

Miljöpolicy

  • Följa gällande lagar, bestämmelser och avtal.

  • Vidta åtgärder för att förebygga förorening och minska miljöbelastning utöver lagar och bestämmelser.

  • Vidta åtgärder och verka för att öka andelen återanvända delar och material.

  • Tillse att alla medarbetare aktivt verkar för minskad miljöbelastning genom egen insikt, kunskap och förståelse av miljöarbetets betydelse.

  • I första hand anlita mottagare av avfall som aktivt arbetar för att minska sin miljöbelastning och vilja använda miljömärkta produkter till egen verksamhet.

  • Minska avfallsberget genom att sopsortera.

Miljöpolicy

  • Alltid söka motsvara kundernas ställda krav och förväntningar.

  • Tillse att alla medarbetare har nödvändiga kunskaper och kompetens för arbetet.

  • Ständigt förbättra verksamheten genom alla medarbetares engagemang.

Läs mer om våra tjänster

Skrota bilen

Vi skrotar din bil i Norrtälje och Roslagen. Hos oss gör du en beställning enkelt. Kontakta vår bilskrot!

Läs mer

Sök reservdelar

Vi erbjuder självplock där du i lugn och ro kan söka reservdelen du vill ha.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor eller vill du besöka vår självplock, kontakta oss. Vi finns nära Norrtälje.

Läs mer